Правила користування сервісом

Коротке визначення термінів (дефініція)

 • Постачальник послуг (далі Постачальник) – Profeo, Товариство з обмеженою відповідальністю “Профео Україна”. Юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 7/1.
 • Користувач – фізична особа, яка користується інформаційною послугою, наданою Постачальником для задоволення своїх споживчих чи ділових потреб.
 • Інформаційна послуга - послуга, яку одержує Користувач від Постачальника на відстані за допомогою електронних комунікацій.
 • Сервіс – Інтернет сервіс, що належить Постачальнику, зареєстрований під адресою www.profeo.com.ua (profeo.ua), в рамках якого Постачальник надає електронні послуги.
 • Електронна адреса – один зі способів передачі даних в Інтернеті за допомогою телеінформаційних пристроїв.
 • Комерційна інформація – будь-яка інформація, яка пов’язана з рекламою товарів/послуг чи діяльністю компанії, за винятком контактної інформації, яка робить можливим спілкування через електронні засоби зв’язку.
 • Телеінформаційна мережа — сукупність двонаправленої системи електронних пристроїв та кабельних мереж зі зворотним зв'язком та забезпеченням проходження сигналів, в якій розповсюджуються в інтерактивному режимі не тільки телевізійні чи радіопрограми, але й інформаційні, числові дані, комп'ютерна інформація, за замовленнями абонентів чи самими абонентами, послуги телефонії, факсимільний, модемний зв'язок, електронна пошта та інші інформаційні дані.
 • Надання послуг електронним шляхом – надання послуг через отримання та надсилання даних за допомогою телеінформаційних мереж, за індивідуальним побажанням Користувача.
 • Засоби електронної комунікації - публічно доступні засоби і пристрої, які здатні приймати і передавати інформацію на відстань у цифровому форматі.
 • Правила користування Сервісом – ці Правила.

Загальні положення

 • 1. Правила користування Сервісом включають:
  а. всі права і обов’язки Постачальника та Користувача, пов’язані з наданням/отриманням послуг електронним шляхом;
  б. правила надання та використання Послуг;
  в. правила зберігання особистих даних фізичних осіб, які користуються Послугою електронним шляхом.
 • 2. Постачальник безкоштовно надає для ознайомлення Користувачам Правила перед укладанням угоди про надання послуг, а також за їх вимогою, в спосіб, який робить можливим пошук чи відтворення змісту Правил за допомогою телеінформаційної мережі. Користувач не зобов’язаний підпорядковуватись правилам, до змісту яких не було доступу.
 • 3. Сервіс Profeo - соціальний сервіс, який дає своїм Користувачам можливість пошуку контактів та керування ними, підтримання стосунків з іншими Користувачами, обміну досвідом і знаннями, а також полегшує пошук роботи чи співробітників.
 • 4. Постачальник надає послуги електронним шляхом згідно з Правилами.
 • 5. Послуги безкоштовні для Користувачів; якщо Постачальник запровадить платні послуги, Користувачі будуть попереджені про це в Правилах.
 • 6. Користувач зобов’язаний виконувати Правила з моменту початку користування Послугою.

Технічні умови надання послуг

 • 1. Технічні вимоги, необхідні для роботи з телеінформаційною системою, яку використовує Постачальник:
  а. підключення до мережі Інтернет,
  б. Інтернет браузери: Internet Explorer версія 5.5 та всі інші, або Opera версія 9.x та всі інші або Firefox версія 1.x та інших. В браузері має бути включена опція "cookie".
 • 2. Постачальник зобов’язаний почати надання Послуги протягом 24 годин з моменту створення аккаунту. Якщо аккаунт був створений в офіційний вихідний, обслуговування розпочнеться не пізніше кінця першого робочого дня.
 • 3. Постачальник застерігає, що використання послуги може бути ризикованим. (ураження вірусами, троянами, розповсюдження спаму, інформації образливого змісту та ін.). Відповідальність за отриману шкоду чи збитки внаслідок використання чи невикористання Сервісу, неправомірних дій третіх осіб несе Користувач.
 • 4. Всі дані, які були внесені Користувачами у профіль в сервісі Profeo, можуть бути публічними та доступними іншим користувачам Сервісу, пошуковим сервісам та користувачам мережі Інтернет в цілому, допоки користувач не змінив налаштувань приватності у профілі. Водночас адміністрація Сервісу докладає всіх зусиль для захисту особистих даних користувачів та інформації про них незалежно від статусу профілю.

Умови надання послуг

Реєстрація
 • 1. Користувачем сервісу Profeo може бути лише повнолітня особа.
 • 2. Умовою початку надання Послуг Постачальником є повна згода Користувача з Правилами користування сервісом, а також внесення справжніх даних Користувача в реєстраційну форму та згода отримувати від Постачальника на електронну адресу комерційну інформацію від Постачальника, або від уповноважених Постачальником осіб.
 • 3. Користувач, який заповнює реєстраційну форму зобов’язаний:
  а. надати справжні дані про себе
  б. погодитись на отримання на вказаний під час реєстрації мейл сервісні повідомлення від Profeo, зокрема про надходження нових повідомлень і запрошень в скриньку сервісу Profeo, про технічні перерви в роботі сервісу, про зміни правил, а також про нові можливості функціоналу.
  в. погодитись на отримання комерційної інформації,
  г. ознайомитись з правилами використання сервісу та дотримуватись їх.
 • 4. Угода про надання послуг починає діяти з моменту початку використання Сервісу Користувачем.
 • 5. Термін дії угоди необмежений. Користувач може розірвати угоду, видаливши свій профіль з Сервісу.
 • 6. Постачальник залишає за собою право розірвати угоду і заблокувати чи видалити профіль (аккаунт) Користувача, який порушує Правила Користування сервісом, своїми діями чи бездіяльністю загрожує (може загрожувати) іміджу Постачальника, робото здатності Сервісу, приватності, правам чи безпеці інших Користувачів.


Аккаунт
 • 7. Постачальник після отримання заповненої даними Користувача реєстраційної форми створює для Користувача в межах Сервісу унікальний аккаунт. Назву аккаунту обирає Користувач.
 • 8. Користувач, обираючи назву свого аккаунту в межах сервісу Profeo, несе відповідальність за формулювання і зміст обраної назви, засвідчує, що обрана ним назва не порушує прав третіх осіб. Водночас Постачальник не втручається у суперечки, які можуть виникати з приводу назв аккаунтів між користувачами Сервісу чи користувачами і третіми особами.
 • 9. Постачальник може відмовити Користувачеві у наданні Послуги (створенні аккаунту) в тому випадку, якщо надана назва аккаунту вже використовується у сервісі, чи у випадках, якщо ця назва суперечить Законодавству, етичним нормам, порушує права третіх осіб або суперечить інтересам Постачальника. Таке рішення може бути прийняте Постачальником по факту виявлення невідповідності назви встановленим вимогам, про що Користувач буде повідомлений додатково.
 • 10. Користувач отримує доступ до аккаунту завдяки унікальному ідентифікатору та паролю доступу. Користувач не має права розголошувати інформацію про ідентифікатор чи пароль (оскільки ця інформація є конфіденційною) будь-якій третій особі, в іншому випадку Користувач несе повну відповідальність за наслідки розголошення конфіденційної інформації та приватність даних.


Послуги
 • 11. Постачальник може надавати такі послуги:
  а. створення індивідуального, унікального аккаунту Користувача,
  б. доступ до створення загальнодоступного Профілю,
  в. доступ Користувача до тематичних груп та дискусій на форумах,
  г. можливість надсилати приватні повідомлення іншим Користувачам,
  д. можливість публікувати власні фотографії в Галереї Сервісу,
  ж. можливість створення списку контактів Користувача за допомогою отримання та відправки запрошень іншим Користувачам.
  з. інші інформаційні послуги.


Участь у дискусійних групах
 • 12. Кожен користувач після реєстрації може приєднатись до дискусійної групи. Участь в групах добровільна, Користувач в будь-який момент може відмовитись від участі в ній.
 • 13. Кожен Користувач може створити власну дискусійну групу. Засновник групи автоматично стає її Адміністратором.
 • 14. Засновник групи:
  а. повинен дбати про розвиток групи, ініціювати дискусії, створювати опитування та запрошувати в групу своїх знайомих,
  б. зобов’язаний контролювати дотримання Правил користування учасниками групи,
  в. має право видаляти пости учасників групи без пояснення причини,
  г. має право видаляти учасників з групи без пояснення причини,
  д. має право блокувати доступ Користувачів до групи,
  ж. може призначати і видаляти модераторів групи,
 • 15. Адміністратори і модератори груп не несуть відповідальності за зміст публікацій учасниками групи.
 • 16. Постачальник може відсторонити адміністратора від ведення дискусійної групи, якщо той не виконує свої обов’язки, або використовує дискусійну групу не за призначенням.
 • 17. Користувач, який розміщує на форумі свої записи, в тому числі твори, дозволяє Постачальнику використовувати їх зміст в рамках сервісу.
 • 18. Користувач, спілкуючись на форумі і в групах, зобов’язаний дотримуватись культури спілкування. Оцінку постам Користувачів дають Адміністратори, Модератори або Постачальник.

Права та зобов'язання постачальника та користувачів

 • 1. Постачальник зобов’язаний безперервно і постійно надавати Послуги.
 • 2. Постачальник залишає за собою право:
  а. короткостроково призупиняти роботу сервісу Profeo в зв’язку з його технічним оновленням чи з інших технічних причин,
  б. надсилати на електронну адресу Користувачам сервісні повідомлення та комерційну інформацію,
  в. блокувати доступ до сервісу Користувачам, які розповсюджують інформацію еротичного або/і порнографічного характеру; неліцензійне програмне забезпечення чи інформацію про його місцезнаходження, а також інформацію, зміст якої суперечить законодавству, морально-етичним нормам поведінки, або шкодить інтересам Постачальника.
 • 3. Забороняється використовувати сервіс в цілях, які суперечать законодавству України, завдають шкоди інтересам Постачальника чи третіх осіб.
 • 4. Постачальник залишає за собою право довільно змінювати перелік безкоштовних і платних послуг та інструментів Сервісу.
 • 5. Дані, матеріали чи публікації Користувача можуть бути змінені Постачальником чи Адміністратором для захисту інтересів Сервісу, без повідомлення про це Користувача.
 • 6. Користувач не має права зберігати та розповсюджувати дані інших користувачів без їх згоди, окрім випадків, передбачених законодавством.
 • 7. Користувач зобов’язаний:
  а. не розповсюджувати неліцензійне програмне забезпечення
  б. не розповсюджувати програмне забезпечення для знищення, зміни, видалення, пошкодження інформаційних даних Сервісу чи інших інформаційних систем,
  в. не розповсюджувати будь-які дані, які надають чи можуть надати доступ до внутрішньої інформації комп’ютерної системи чи телеінформаційної системи стороннім особам,
  г. не розповсюджувати масові розсилки (т.зв. спам), за допомогою послуг сервісу Profeo.
 • 8. Забороняється розміщати у Сервісі неправомірну інформацію, особливо таку, що пропагує насилля, порнографію та ін. Аккаунт Користувачів, які розповсюджують таку інформацію, буде видалено Постачальником чи Адміністраторами без попередження.
 • 9. Користувач може розміщувати власні фотографії та фотографії з власним зображенням. Розміщуючи зображення у Сервісі, Користувач погоджується з фактом публічного доступу до цих зображень. Постачальник не виплачує Користувачам компенсацію за надання зображень. Адміністратори мають право видалити зображення, які суперечать Правилам користування, чинному Законодавству чи шкодять іміджу Сервісу. Зображення можуть бути видалені без пояснень та попереджень.
 • 10. Багаторазове розміщення зображень сумнівного змісту може призвести до видалення профілю користувача Адміністраторами.
 • 11. Постачальник не несе відповідальності за зміст і форму матеріалів та інформації, розміщених Користувачами.
 • 12. Постачальник не несе відповідальності за зміст приватних повідомлень Користувачів, в тому числі за зміст повідомлень, які порушують права третіх осіб.

ІНШІ УМОВИ

 • 1. Послуги Користувачам надаються безкоштовно.
 • 2. Постачальник залишає за собою право ведення нових платних Послуг. Якщо такі послуги з’являться, всі умови оплати будуть обов’язково внесені в додаток до Правил користування сервісом.
 • 3. Користувач не зобов’язаний сплачувати за послуги, на користування якими він не дав попередньої згоди. У випадку незгоди Користувачем з умовами надання цих послуг, угода про надання платної Послуги перестає діяти в день, визначений Постачальником для підтвердження надання таких послуг.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 • 1. Постачальник залишає за собою право використовувати персональні дані Користувача для надання Послуг. Всі особисті дані, які були надані Користувачем, зберігаються. Постачальник може використовувати особисті дані Користувача для укладання, зміни або розірвання угоди про надання Послуг, а також для правомірного надання Послуг. Надання необхідних даних користувачем здійснюється через форму реєстрації. Обов’язковими для надання є:
  а. Ім’я та Прізвище Користувача
  б. електронна адреса Користувача.
 • 2. В залежності від характеру Послуги, Постачальник має право зберігати та використовувати подану Користувачем інформацію, якщо така буде потрібна для надання Послуг.
 • 3. Інші особисті дані Користувача, окрім згаданих, надаються ним виключно за власним бажанням, Користувач сам вирішує, яку інформацію додатково про себе залишати в Сервісі. Постачальник лише зберігає ці дані в сервісі, і ніяким іншим чином не використовує їх та не передає третім особам.
 • 4. Постачальник володіє інформацією про IP адресу Користувача, ці дані зберігаються на сервісі 60 днів. Постачальник також має інформацію про початок, закінчення та тривалість використання Послуг Користувачем. Вся ця інформація використовується виключно для статистичних досліджень. IP адреси не співвідносяться з особистими даними користувачів.
 • 5.Постачальник як адміністратор даних дбає про безпечне зберігання даних Користувачів. Особисті дані ретельно зберігаються, доступ до них сторонніх осіб чи організацій не санкціонується.
Работа.ua – лучшие работодатели находят профессионалов.