Як піклуємося про приватність користувачів

1. Постачальник послуг (надалі – Постачальник) отримує та використовує особисті дані Користувача, необхідні до створення, формування, зміни або розриву договору про надання послуг з Постачальником і тільки з метою належної реалізації послуг, визначених даними Правилами, використовуючи особисті дані, необхідні для їх реалізації. Постачальник використовує такі особисті дані, які можуть бути змінені в залежності від послуги, яка надається:
а. Ім'я та прізвище користувача
б. Адреса електронної пошти

2. В залежності від роду послуги, яка надається, Постачальник має право на збір і використання також тих особистих даних, які необхідні для належного надання послуги і виконання умов договору.

3. Особисті дані, які відрізняються від вказаних у пунктах 1 і 2, можуть бути використані виключно за бажанням і згодою Користувача, який сам вирішує, якого роду дані розміщувати у Сервісі. Постачальник, окрім як для використання таких даних у Сервісі, не зберігає, не дублює і не передає їх у будь-який інший спосіб, аніж на вимогу Користувача та з його відома.

4. Крім того, Постачальник збирає дані про IP-адреси Користувачів і зберігає ці дані протягом 60 днів з дня отримання, а також інформацію про початок, закінчення та обсяг користування послугою, засвідчену електронною адресою, яка зберігається у системному журналі. Ця інформація використовується для статистичних досліджень і стосується виключно IP-адреси і терміну користування послугою, і не має відношення до жодних інших особистих даних.

5. Кожний Користувач надає дані, які необхідні для користування послугою електронним шляхом. Будь-які інші дані можуть бути використані лише за згодою Користувача.

6. Постачальник може використовувати інші дані, окрім особистих даних, необхідних для користування послугою, тільки попередньо проінформувавши Користувача шляхом надсилання повідомлення про категорію даних, мету і обсяг даних, які використовуватимуться, а також про одержувачів даних. Згода Користувача на використання таких даних може бути скасована у будь-який момент.

7. Постачальник є адміністратором особистих даних Користувачів.

8. Постачальник надає велике значення питанню про недоторканість приватного життя Користувачів і захисту їх особистих даних. Постачальник як адміністратор даних вживає всіх необхідних засобів для забезпечення безпеки особистих даних Користувачів. Ці дані особливо пильно охороняються і захищені від несанкціонованого доступу, однак Постачальник не несе відповідальність за шкоду, яка може бути нанесена Користувачам внаслідок протиправних дій третіх осіб, які отримали доступ до особистих даних незаконним шляхом.

9. Інформація, яка міститься у системному журналі (у тому числі IP-адреси Користувачів), використовується Постачальником з технічною метою. Окрім того, така інформація використовується для збору загальної і статистичної інформації. Сервіс Profeo використовує файли “cookie” з метою постачання послуг з урахуванням індивідуальних потреб і зацікавлень Користувачів. У деяких випадках ідентифікація і пов'язаний з нею індивідуалізований (персональний) доступ до Сервісу залежать від наявності файлів “cookie”, однак найчастіше необхідна тільки одноразова авторизація Користувача. Відключення функції “cookies” у веб-браузері може викликати незручності чи унеможливити користування Сервісом. Файли “cookie” також використовуються для збору загальної і статистичної інформації про використання сервісу Profeo Користувачами. Ці дані необхідні для підвищення якості обслуговування.

10. Особисті дані Користувачів можуть бути використані Постачальником для маркетингових цілей, зокрема для передачі, розміщення та отримання інформації про комерційні послуги від Постачальника або третіх осіб електронним шляхом, тільки після згоди Користувача на таке використання даних, виражене через пункт у формі, заповненій Користувачем.

11. Постачальник має право на використання даних Користувача без його попередньої згоди з метою прямого маркетингу, реалізованого іншим шляхом, ніж за допомогою електронної пошти.

12. У разі використання особистих даних з метою реалізації послуги у необхідному для цього обсязі, Користувач має право на перевірку особистих даних, поданих за допомогою реєстраційної форми, із можливістю їх виправлення або зміни.

13. У разі, якщо персональні дані використовуються Постачальником у маркетингових цілях, Користувач може подати Постачальнику прохання про припинення використання даних, поданих за допомогою реєстраційної форми.

14. Користувач приймає до відомості, що дані, які надаються ним, є публічною і загальнодоступною інформацією, і містяться у створеному на вимогу Користувача профілі. Ці дані доступні у мережі Інтернет і можуть бути скопійовані або використані у інший спосіб третіми особами, за що Постачальник відповідальності не несе.


Відносини між Постачальником і Користувачем і відповідальність сторін також регулюють Закони України «Про захист суспільної моралі» і «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
Работа.ua – лучшие работодатели находят профессионалов.